Inici » Activitats » Assemblea General Ordinària de socis i sòcies del CMSC

Assemblea General Ordinària de socis i sòcies del CMSC

Assemblea General Ordinària de socis i sòcies del CMSC

Quan

14 de febrer de 2024    
19:15 - 21:30

Tipus d'activitat

14 de febrer de 2024
LLOC: Seu del CMSC

Primera convocatòria a les 19,15h

Segona convocatòria a les 19,30h

La Junta Directiva del CMSC convoca l’Assemblea General Ordinària amb el següent ordre del dia:

 1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea General Ordinària del 15/02/2023.
 2. Presentació de les activitats realitzades pel CMSC durant l’exercici 2022/2023 (setembre 2022/agost 2023).
 3. Presentació de les activitats realitzades per la Fundació CMSC durant l’exercici 2022/2023 (setembre 2022/agost 2023).
 4. Presentació i aprovació, si s’escau, dels comptes anuals del CMSC de l’exercici 2022/2023 (setembre 2022/agost 2023).
 5. Presentació dels comptes anuals de la Fundació Privada CMSC de l’exercici 2022/2023 (setembre 2022/agost 2023).
 6. Proposta i aprovació, si s’escau, de les activitats del CMSC previstes per a l’exercici 2023/2024 (setembre 2023/agost 2024).
 7. Proposta i aprovació, si s’escau, de les activitats de la Fundació CMSC previstes per a l’exercici 2023/2024 (setembre 2023/agost 2024).
 8. Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost anual del CMSC de l’exercici 2023/2024 (setembre 2023/agost 2024).
 9. Presentació del pressupost anual de la Fundació Privada CMSC de l’exercici 2023/2024 (setembre 2023/agost 2024).
 10. Proposta de la Junta Directiva del CMSC d’augment de la quota de soci/sòcia del CMSC.
 11. Renovació de la pòlissa de crèdit.
 12. Actes commemoratius del 80è aniversari del CMSC.
 13. Torn obert de paraules