Inici » Activitats » NOVETAT !! Curs sobre la importància de la natura de proximitat per al benestar de les persones

NOVETAT !! Curs sobre la importància de la natura de proximitat per al benestar de les persones

NOVETAT !! Curs sobre la importància de la natura de proximitat per al benestar de les persones

Quan

5 d'octubre de 2023    
18:00 - 19:30

Tipus d'activitat

Cada cop existeixen més evidències científiques que posen de manifest els beneficis de comptar amb uns sistemes naturals ben conservats i resilients. Són els anomenats serveis ecosistèmics, els beneficis que els ecosistemes aporten a la salut i el benestar de les persones. Més enllà dels valors intrínsecs de la biodiversitat, uns ecosistemes saludables són essencials per disposar d’un territori equilibrat, eficient i saludable per a la nostra societat, cada vegada més en el context actual d’emergència climàtica.

Els serveis ecosistèmics depenen totalment d’uns sistemes naturals diversos i funcionals, basats en les espècies que els componen i els processos ecològics que s’hi produeixen, anomenats serveis de suport, que constitueixen la base dels altres tres grups de serveis: serveis d’aprovisionament (aliments, aigua, fusta, biomassa, medicaments…), serveis de regulació (del clima, del cicle hidrològic, de l’erosió, pol·linització…) i serveis culturals (lleure, turisme, art, salut…). Aquests serveis són especialment rellevants en els àmbits urbans i periurbans, on viuen la major part de les persones en uns entorns molt transformats.

Malgrat la importància dels aspectes esmentats, hi ha un gran desconeixement sobre l’estructura i funcionament dels sistemes naturals, i del paper que juguen en el context actual de crisi ambiental, climàtica i socioeconòmica. Per això, des del Club Muntanyenc es proposa desenvolupar un curs breu, organitzat i coordinat des de la secció de Natura i Medi ambient.

Contingut del curs:

  • Conceptes bàsics d’ecologia, processos ecològics, etc
  • La transformació del territori. Pertorbacions, regeneració…
  • Els serveis dels ecosistemes i la infraestructura verda.
  • La crisi ecològica i els seus vessants climàtic, ambiental, social, econòmic…
  • Serveis ecosistèmics d’aprovisionament, l’exemple de la producció d’aliments: reptes i valors associats a la proximitat, integració, etc.
  • Serveis ecosistèmics de regulació, el cas de la qualitat de l’aire en entorns urbans: problemàtica, propostes, el paper del verd urbà.
  • Serveis ecosistèmics culturals: salut i natura.
  • La implicació de les persones: participació, voluntariat, ciència ciutadana

Programa :

 • 5 d’octubre: Fonaments d’ecologia. Estructura i processos. Dinàmiques territorials. Principals problemàtiques ambientals.
 • 19 d’octubre: El canvi global. La crisi ecològica i l’emergència climàtica. L’entorn natural i urbà a Sant Cugat.
 • 2 de novembre: La riquesa faunística de Sant Cugat. A càrrec d’Enric Ortega, Tècnic de Gestió i Benestar Animal de l’Ajuntament.
 • 10 de novembre: sortida de camp, entorn periurbà de Sant Cugat.
 • 16 de novembre: Els serveis ecosistèmics i la infraestructura verda.
 • 30 de novembre: Salut i natura. Connexió de les persones amb els espais naturals.
 • 3 de desembre: sortida de camp als espais verds urbans de Sant Cugat.  A càrrec de Joana Astals, enginyera tècnica agrícola, màster en paisatgisme i responsable del Servei de parcs i jardins de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.
 • 14 de desembre: Implicació de les persones. La ciència ciutadana. A càrrec de Xavier Riera, ornitòleg responsable de projectes de ciència ciutadana a l’Institut Català d’Ornitologia.

La resta de sessions van a càrrec de Carles Castell, biòleg, doctor en ecologia, professional de la planificació i gestió d’espais naturals a l’administració pública, coordinador d’aquest curs i membre de la secció de Natura i Medi Ambient del Club Muntanyenc Sant Cugat.

Horari: de 18h a 19:30h al CMSC.

Preu: socis 85€ i no socis 100€ .

INSCRIPCIONS