Activitats > Sortides

Cuidadors de Senders

Grup: Cuidadors de Senders

El 2008, per iniciativa de diversos socis del Club vinculats a la Secció de Muntanya, es va crear l’Equip de Cuidadors de Senders del CMSC.

Els objectius fundacionals de l’Equip de Cuidadors de Senders del CMSC són:

  • Promoure, sol·licitar i realitzar el manteniment dels senders marcats més vinculats al CMSC, tant per proximitat (geogràfica i/o emocional) com per ser de pas habitual de les activitats muntanyenques organitzades pel Club i les seves Seccions.
  • Fomentar l’estima i el respecte pel territori i la muntanya, i en concret, pels camins i senders que els recorren.

Des de llavors, el CMSC i el seu Equip de Cuidadors de Senders s’encarreguen del manteniment de la senyalització dels senders:

  •  PR®-C 35, Carenejant per la Serra de Collserola. Ruta del Cinquantenari del CMSC. Del Llobregat (Papiol) al Besòs (Montcada i Reixac) sense travessar cap torrent.
  • GR® 11.10, del Collet de Sant Vicenç (frontera amb Andorra) fins la Cabana dels Esparvers. Passant pels Estanys de la Pera, refugi de Cap de Rec i la Vall de la Llosa. Coincideix en bona part dels seus trams amb el recorregut de la Caminada de Resistència Transfonterera Cap de Rec.

Funcionament del grup

L’Equip de Cuidadors de Senders depèn directament de la Secció de Muntanya i, durant l’any, fa diverses sortides de manteniment a ambdós senders.

És objectiu del CMSC incloure aquestes sortides en el calendari d’activitats de muntanya i promoure la participació dels socis en les tasques de manteniment dels senders.

Al PR®-C 35 es fan sortides de dia o de mig dia per a mantenir trams concrets del sender:
Es programaran entre 2 i 4 sortides l’any.

Al GR® 11.10 es fan sortides d’un dia o de més d’un dia:
Es programaran entre 1 i 3 sortides l’any.

Tipus de col · laboració

L’Equip de Cuidadors de Senders està obert a tot aquell soci del CMSC que hi vulgui col·laborar i en comparteixi i respecti els objectius.

Les opcions habituals de col·laboració permeten que qualsevol soci pugui aportar la seva part a l’Equip segons les seves possibilitats i desig:

  • Observador: soci que en les seves activitats habituals a muntanya té l’interès d’observar l’estat dels senders FEEC (GR®, PR®-C, SL®) pels que transita, en especial dels mantinguts pel CMSC, i en cas de detectar una incidència o deficiència de marcatge n’informa el CMSC (cmsc@cmsc.cat). 
  • Col·laborador: soci actiu que s’integra a les sortides de manteniment de l’Equip de Cuidadors de Senders i participa en les tasques habituals de l’Equip.
  • Cuidador: soci designat oficialment pel CMSC i la FEEC com a Cuidador de Senders, format en la normativa de marcatge, que es responsabilitza d’organitzar i executar les tasques i sortides de manteniment dels senders assignats al CMSC i que informa i reporta anualment tant al CMSC com a la FEEC les tasques realitzades i l’estat dels senders.

Animem a tots els socis del CMSC a participar en una opció o altra a l’Equip de Cuidadors de Senders.

Qui conforma el grup

El grup és obert a tots els socis del Club. Les sortides de manteniment es realitzen en grups petits d’entre 2 i 6 persones, podent ser més en algunes ocasions  (normalment no més de 12). Un cuidador de senders del Club s’encarrega sempre de coordinar el grup, de distribuir les tasques i el material del manteniment a fer i de formar als col·laboradors que encara no tinguin experiència en manteniment de senders. Cal seguir les normes de marcatge de la FEEC (veure annex). 
Les sortides són a l’abast de qualsevol persona amb un mínim de forma física.

Informació annexa: