Natura i Medi ambient

Natura i Medi ambient

Per una natura plena de vida i una vida plena de natura

Al Club Muntanyenc Sant Cugat pensem que resulta imprescindible treballar intensament per la conservació de la natura i la millora dels espais verds, sortosament tan presents a la nostra ciutat i els seus voltants, i que tants beneficis ens aporten.

El Parc Natural de la Serra de Collserola forma part de les nostres vides i el Club Muntanyenc hi està totalment implicat. D’aquesta manera, hem establert projectes de col·laboració, tant amb el Parc de Collserola com amb l’Ajuntament de Sant Cugat, a fi de sumar esforços en accions de millora i restauració.

La secció de Natura i Medi Ambient som un grup de persones, sòcies del club, preocupades per la crisi ecològica i l’emergència climàtica que estem patint.

Volem fer una clara aposta per la sostenibilitat, l’educació ambiental i la conservació del patrimoni natural. Per això, duem a terme actuacions sobre el terreny, actes informatius, de divulgació de coneixement i acords amb altres entitats i/o institucions, a fi d’establir una xarxa de treball conjunta que faciliti l’èxit de la tasca comuna.

Si ets una persona sòcia del club, amb les mateixes inquietuds i ganes de col·laborar, no dubtis a contactar amb nosaltres!

 

MANIFEST DE SUPORT A LA PLATAFORMA SOS VOLPELLERES

Davant la situació actual en què per part de l’Administració hi ha projectada la construcció d’un equipament escolar al bosc de Volpelleres, donat el seu valor naturalístic, pels hàbitats i espècies que conté, i la seva rellevància ecològica i funcional, des del Club Muntanyenc Sant Cugat, volem manifestar el nostre  suport a la defensa d’aquest espai.

El bosc de Volpelleres és la principal peça de caràcter forestal entre el nucli urbà de Sant Cugat del Vallès i l’autopista AP-7. Per la seva ubicació estratègica, constitueix la baula en la xarxa d’espais lliures que dona continuïtat (malgrat els colls d’ampolla de les infraestructures, on només es manté la connectivitat gràcies a la xarxa de torrents i rieres) des de Serragalliners, i a través del parc de can Vernet, fins al cor mateix de la zona urbana. En aquest sentit, actua com una digitació de natura que penetra en el teixit urbà, a semblança del Finger Plan de Copenhagen, per exemple, amb la importància territorial i els beneficis que comporten aquestes estructures.

Més enllà del valor estratègic en clau municipal, aquest bosc constitueix el principal, si no l’únic, espai natural de certa entitat en el barri de Volpelleres, amb el que això significa per a la salut i la qualitat de vida de les persones que hi viuen. Així, el bosc de Volpelleres és una peça clau de la infraestructura verda del municipi, i molt especialment del barri, tant pel seu paper ecològic estructural com pels serveis ecosistèmics que aporta a la ciutadania. És a dir, pels beneficis directes i indirectes al benestar de les persones, com són la reducció la temperatura —disminuint l’efecte d’illa de calor a la ciutat—, la protecció contra l’erosió, la regulació del règim hidrològic o, de manera molt especial, l’entorn que ofereix com a espai de lleure, d’esport, d’aprenentatge i de contacte amb la natura.

Tant els valors ecològics d’un espai natural com els seus serveis ecosistèmics, aquests beneficis que ofereix a les persones, estan directament vinculats, lògicament, amb el seu estat de conservació. Com més ben conservat estigui un sistema natural, major valor ecològic i més beneficis. En aquest sentit, dos dels factors que més relació tenen amb l’estat de conservació són la integritat i la connectivitat ecològica.

La integritat ecològica es refereix a la capacitat d’un sistema natural per mantenir els processos ecològics i una comunitat d’organismes diversa. Aquesta capacitat està estretament vinculada amb la mida i la forma de l’espai. És a dir, un espai gran i arrodonit tindrà una major capacitat per mantenir la seva integritat que un espai petit i allargassat. En gran part, això és degut a l’anomenat “efecte vora”, és a dir, al fet que a la frontera de l’espai, en aquest cas amb una zona urbana, és on es produeixen els impactes —contaminació, soroll, espècies exòtiques, risc d’incendi, entre d’altres— que penetren en el seu interior. Un espai gran i compacte presenta una menor relació entre el perímetre i la superfície i, per tant, l’efecte vora és menor.

La connectivitat està vinculada en bona part a la capacitat que manté el territori, en funció del seu grau major o menor de transformació, de permetre els fluxos ecològics i els moviments de les espècies. Unes peces clau per a la connectivitat són els corredors ecològics, indrets que per la seva ubicació i característiques ajuden a mantenir la continuïtat dels ecosistemes, garanteixen els processos ecològics i la funcionalitat de la matriu territorial, així com el desplaçament d’espècies (que permet la seva migració, localització d’aliment, refugi i reproducció), el moviment de l’aigua, dels sediments, els gens, informació… En definitiva, són les artèries d’un territori, sovint vinculades a la xarxa de rius, torrents i rieres.

La ubicació proposada actualment per a l’escola la Mirada té un gran impacte ecològic sobre el bosc de Volpelleres. Més enllà dels valors de l’espai concret sobre el qual es dugui terme la construcció, del nombre d’arbres que calgui tallar i de les mesures correctores que es puguin proposar, els efectes negatius de la transformació respecte del bosc són molt rellevants. Això és degut a la ubicació proposada per a l’equipament, al cor del bosc i a tocar de la riera, per la qual cosa el seu impacte sobre la integritat i la connectivitat de l’espai és molt sever. La naturalitat i la diversitat de la resta del bosc de Volpelleres aniran disminuint i l’espai deixarà de ser un ecosistema seminatural de gran valor per convertir-se, amb el temps, en un parc urbà més, fràgil, pobre i simplificat.

Per tot el que s’ha indicat, demanem que s’analitzin les alternatives existents per ubicar l’escola, un equipament que cal construir sense més demora, donat que es tracta d’una necessitat imperiosa per al barri i per al conjunt del municipi. Tanmateix, estem convençuts que es pot dur a terme garantint la conservació del bosc de Volpelleres i els beneficis que aporta al barri i a les persones que hi viuen.