Qui som

Transparència i bones pràctiques

El Club per dins

Estigues al dia de la informació rellevant de gestió del CMSC

A continuació adjuntem documentació rellevant per a tots aquells socis/es i interessats sobre estratègia, gestió i polítiques de Club:

Estatuts Club Muntanyenc Sant Cugat

Estatuts amb les modificacions procedents del Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya (DOGC 5628) i amb el canvi de domicili social al carrer Sant Bartomeu aprovat en Assemblea General Extraordinària de 18 de desembre de 2013
Amb les modificacions incloses de l’assemblea general de socis de febrer de 2016

Documentació  (pdf 6.10MB)

Estatuts Fundació Privada Club Muntanyenc Sant Cugat

Documentació  (pdf 4.19MB)

Reglament de Règim intern (10/2/2021)

Document  (pdf 376.94KB)

Assemblea General Ordinària de socis i sòcies del CMSC, el 21 de juny de 2021

Documentació  (pdf 6.37MB)

Assemblea General Ordinària de socis i sòcies del CMSC, el 12 de desembre del 2019

En compliment del que disposa el decret 58/2010 de 4 de maig, el Club Muntanyenc Sant Cugat i la Fundació Privada Club Muntanyenc Sant Cugat disposen d’una assegurança de responsabilitat civil per als seus administradors, directius i patrons amb un capital de 500.000 euros.

Condicions particulars  (pdf 388.88KB)

Informació pública de les remuneracions del personal directiu

En compliment de l’artícle 36 de la Llei 26/2009,de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives s’informa que la remuneració anual bruta de la direcció de l’entitat és de 32.000 euros.