Qui som

Transparència i bones pràctiques

El Club per dins

Estigues al dia de la informació rellevant de gestió del CMSC

A continuació adjuntem documentació rellevant per a tots aquells socis/es i interessats sobre estratègia, gestió i polítiques de Club:

Estatuts Club Muntanyenc Sant Cugat

Estatuts amb les modificacions procedents del Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya (DOGC 5628) i amb el canvi de domicili social al carrer Sant Bartomeu aprovat en Assemblea General Extraordinària de 18 de desembre de 2013
Amb les modificacions incloses de l’assemblea general de socis de febrer de 2016.

Estatuts Fundació Privada Club Muntanyenc Sant Cugat

Reglament de Règim intern (10/2/2021)

Memòria d'activitats 2021/2022

Pla d'igualtat

Comptes anuals 2021/2022

Comptes anuals 2022/2023